VŠCHT Poradenské a kariérní centrum

O nás

Poradenské a kariérní centrum se snaží maximalizovat váš potenciál a minimalizovat vaše potíže při i po náročném studiu na VŠCHT Praha.

Vás, absolventy VŠCHT, si představujeme jako řešitele problémů a inovátory. Rozvinuté v jedinečném směru svého nadání při zachování své nejširší možné všestrannosti. Ať už jako budoucí vedoucí pracovníci nebo výjimeční členi týmu, realizující naplno poslání své odbornosti. A k tomuto cíli se vám vynasnažíme pomoct.

Klademe důraz na kompetence pro studium, práci, ale také pro rozvoj sebe samého, svého okolí, aktivního občanství a pro celkovou dobrou šanci nalézt v životě štěstí a psychickou stabilitu.

Tiráž

Koncepce a textace webu: Jan Hajíček a Richard Nevšímal

Konzultace konceptu: Anna Ničová

Spolupráce s firmami: Jan Hajíček, Anežka Kuncová, Tomáš Sommer a Petra Karnetová

Realizace webu: LOOP Studios

Sazba webu: Jakub Staś